Termeni și condiții utilizare website

Prezentul document descrie Termenele și Condițiile generale de furnizare și utilizare a serviciilor disponibile prin intermediul website-ului www.airexcellent.ro

Prezentele Termene și condiții au valoare contractuală între RATIOTERM S.R.L, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legea din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J30/365/2009, cod unic de înregistrare fiscală RO25494198, având sediul social la Satu Mare, jud. Satu Mare, Str. Corvinilor, nr. 25, și utilizatorii serviciilor puse la dispoziție pe Website.

1. Despre Website

1.1 Website-ul este proprietatea Ratioterm.

1.2 Toți vizitatorii Website-ului au dreptul sa îl utilizeze, cât timp termenele și condițiile de utilizare sunt respectate.

1.3 Utilizările nepermise includ, dar nu se limitează la: reproducerea și/sau distribuirea fără permisiune a conținutului Website-ului, modificarea acestuia, supunerea Website-ului la atacuri informatice.

1.4 Orice conduită nepermisă poate fi sancționată, inclusiv prin suspendarea, respectiv anularea oricărui cont de utilizator.

Informații 
– toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
– conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
2. Despre serviciile Ratioterm oferite prin Website

2.1 Ratioterm pune la dispoziția clienților săi următoarele servicii:

2.1.1 Persoanele juridice, clienți ai Ratioterm au posibilitatea de a:

2.1.2 Consulta Website-ul.

2.1.3 Folosi formularele de pe Site pentru scopurile pentru care acestea au fost afișate pe Website (e.g. cerere ofertă, service, reclamații, retur marfă).

2.1.4 Serviciile Ratioterm se adresează și persoanelor fizice.

3. Tarifele serviciilor Ratioterm oferite prin Website

3.1 Nu se percep tarife pentru navigarea pe Website de către utilizatori, nici pentru descărcarea formularelor accesibile prin acesta.

4. Dreptul de proprietate intelectuală și industrială 
  4.1. Informațiile prevăzute pe Website, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).
 4.2. Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricăror informații în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricăror informații în afară Website-ului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.
 5.3. Puteţi raporta orice eventuală încălcare a drepturilor de autor sesizată pe site la adresa office@airexcellent.ro.
5. Confidențialitate
5.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.
5.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
5.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, Cumpărătorul/Clientul oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifică, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Este, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care le-a trimis prin intermediul Site-ului.  Vânzătorul nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.
5.4. Prin înscrierea în bază de date a Vânzătorului, Clientul/Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Vânzătorului: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Vânzătorului poate dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.
6. Publicitate
6.1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a transmite Newsletterele către utilizatorii Site-ului și/sau cumpărătorii acestuia.
6.2. În momentul în care, utilizatorul/cumpărătorul își crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.
6.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătură special destinată din cadrul oricărui Newsletter, sau electronic pe office@airexcellent.ro.ro
6.4. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezențele Termeni și Condiții.
7. Garanția 

7.1. Bunurile comercializate de Vânzător, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

7.2. Pentru bunurile comercializate de Vânzător, certificatele de garanție sunt emise direct de producătorii/distribuitorii acestora. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului certificatul de garanție aferent bunurilor vândute, odată cu livrarea cestora și/sau în format electronic, prin poștă electronică, la adresă de e-mail menționată de Cumpărător.
7.3. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent bunurilor vândute, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său.
8. Răspunderea

8.1 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

9.Modificarea Website-ului

Ratioterm își rezervă dreptul, dar nu are obligația, de a actualiza/modifica Website-ul și să schimbe conținutul acestuia oricând.

10. Modificarea Termenelor și condițiilor

Ratioterm își rezervă dreptul de a modifica fără notificare prealabilă Termenele și condițiile de utilizare a Website-ului. Orice schimbare va fi vizibilă pe Website. Cu toate acestea, în cazul în care vor avea loc schimbări semnificative ale condițiilor de furnizare a serviciilor oferite prin Website, acestea vor fi notificate utilizatorilor înregistrați [precum și a celor abonați la newsletter] prin e-mail. Utilizarea continuă a Website-ului reprezintă o confirmare că sunteți la curent cu cele mai recente modificări și că le acceptați.

Aceasta este versiunea din data de 22.10.2020, data ultimei modificări.