Politica de confidențialitate

Politica de confidenţialitate

Acest site este întreținut și administrat de compania Ratio Term S.R.L. – persoană juridică de naționalitate română
Cod unic de înregistrare fiscală: RO25494198
Număr înregistrare Registrul Comerțului: J30/365/2009
Sediu Social: Satu Mare str. Corvinilor, nr. 25, județul Satu Mare, România
Telefon: – Fax: 0261.770.224.
Email: office@ratioterm.ro

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, și a Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,cu modificările și completările ulterioare, Ratio Term S.R.L. denumit în continuare Vânzător, are obligația de a administră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează clienții săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Scopul colectării datelor este: informarea Clienților privind situația Contului lor, informarea  Clienților  privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a  Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul  Clientului.

Prin înscrierea pe site/efectuarea unei comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, clienții/utilizatorii declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în bază de date a Vânzătorului și își dau acordul expres și neechivoc că toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

– activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Vânzătorului) la adresele de e-mail comunicate Vânzătorului;

– participarea la concursuri, promoții;

– transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ;

– statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

– pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;

– cercetări de piață;

– urmărirea datelor de vânzări.

Vânzătorul nu va dezvălui nici un fel de informație despre clienții/utilizatorii site-ului sau, fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Datele cu caracter personal ale clienților/utilizatorilor pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate în acest sens.

Prin citirea prezentei ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresă justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.